Uslovi za ulazak u Albaniju

Uslovi za ulazak u Albaniju 2021

Državljanima Republike Srbije je omogućen ulazak u Albaniju bez posebnih uslova:

Potvrda o vakcinaciji protiv Covid 19 nije potrebna.

Negativan PCR ili antigenski test nije potreban.

Za ulazak u Albaniju nisu potrebni serološki testovi.

Uslovi za ulazak u Albaniju

Na teritoriju Albanije se ulazi na osnovu validne lične karte Republike Srbije

Za prelazak administativnih linija sa Kosovom i Metohijom neophodan je izvod iz matične knjige rođenih sa fotografijom za maloletna lica.  (overen)

Za ulazak  maloletnih lica u Albaniju potreban je pasoš

Uslovi za ulazak u Albaniju

Agencija ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelazak granice.