Blagaj

Pogledaj video

Spojili se priroda, vrelo Bune i Tekija da ostave bez reči svakoga ko ovo mesto poseti. Bez potrebe da se mnogo priča o Blagaju. Dodjite da oslušnete zvuk prirode, vode, izvora.  Blagaj je mesto za molitvu i meditaciju, vekovima.

Blagaj
Blagaj

Samo 12 km od Mostara, na rijeci Buni, nalazi se čaroban gradić Blagaj, srednjovjekovni grad Humske države iz koje je polovinom XV vijeka nastala današnja Hercegovina. Sa ruševina starog grada ili Kule Herceg Stjepana, (vlastodršca ovih prostora prije dolaska Otomanskog carstva 1465. godine), koja je izgrađena na strateškom položaju, na hridinama iznad izvora rijeke Bune, pruža se prelijepa panorama doline Neretve, slika koja opravdava cijeli sat penjanja na vrh ovih ruševina.

 

U okolini se nalaze: Kuća Velagića (prekrasan primjer otomanske stambene arhitekture iz XVII vijeka), Džamija Sultana Sulejmana (izgrađena oko1520.), Karađozbegov most, izgrađen na rijeci Buni, koji potiče iz 1570. i Hamam sagrađen na prelazu iz XVI u XVII vijek. Na desnoj obali rijeke, u prelijepom scenariju kakav samo priroda može realizirati, nalazi se Tekija, kuća dreviša iz XVI vijeka, koji kao da lebdi između stijene i vode; vijekovima to je mjesto molitve i meditacije.

Blagaj