Uslovi za ulazak u Grčku

Građani Srbije od danas zvanično mogu u Grčku, ali 24 sata ranije treba da popune i PLF formular.

Uslovi za ulazak u Grčku

Od 14.05.2021. godine, po odluci i sporazumu Ministarstva Republike Grčke i Ministarstva Republike Srbije, državljanima Republike Srbije je dozvoljen ulazak na teritoriju Republike Grčke po sledećim uslovima:

– Putnici koji su izvršili kompletnu vakcinaciju i samim tim dobili neophodnu potvrdu o vakcinaciji mogu ući na teritoriju Republike Grčke, 14 dana nakon revakcinacije, dostavljanjem pomenute potvrde na engleskom jeziku izdate od strane državne institucije i na kojoj će biti navedeno ime i prezime, vrsta vakcine i broj primljenih doza.

– Putnici koji nisu izvršili vakcinaciju mogu ući na teritoriju Republike Grčke uz negativan PCR test ne stariji od 72 sata pre ulaska u Grčku, izdat na engleskom jeziku.

– Putnici koji su preležali virus Covid-19 u periodu od dva do devet meseci pre putovanja u Republiku Grčku mogu ući na njenu teritoriju dokazom o pozitivnom PCR rezultatu ili antigenskom testu iz navedenog perioda.

Svi putnici koji ulaze na teritoriju Republike Grčke je neophodno da popune PLF obrazac, odnosno elektronski formular kojem je moguće pristupiti putem linka: https://travel.gov.gr/#/ . Obrazac je potrebno adekvatno popuniti minimum jedan dan pre ulaska u Grčku. Nakon obrade popunjene prijave putnik na mejl adresu dobija QR code koji se prilaže na granici uz ostalu neophodnu dokumentaciju (validan pasoš, potvrdu o vakcinaciji ili rezultat nekog od pomenutih testova).

Pored navedenog, granična kontrola prilikom ulaska na teritoriju Grčke zadržava pravo i nasumičnog testiranja putnika na granici.

Za sve putnike preporuka je da kupe putno zdravstrveno osiguranje sa covid  dodatkom  jer u suprotnom snose sami troškove karantina ukoliko  se razbole  u Grčkoj i budu covid pozitivni.

Svi navedeni uslovi se odnose na putnike od 5 godina starosti i više.

Državljani Republike Srbije mogu ući na teritoriju Republike Grčke vazdušnim ili kopnenim putem. Otvoreni kopneni granični prelazi su Evzoni (od 07h do 23h) i Promahonas (dostupan 24h).

Tokom boravka u Grčkoj svi putnici su dužni da poštuju propisane mere za suzbijanje virusa Covid-19 koje su u tom momentu na snazi.

Agencija ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelazak granice.

Navedeni uslovi važe do 24.05.2021. godine.