Uslovi za ulazak u Grčku

Građani Srbije od danas zvanično mogu u Grčku, ali 24 sata ranije treba da popune i PLF formular.

Uslovi za ulazak u Grčku

Azurirano, 02.07.2021. godine

Državljani Srbije mogu da uđu u Grčku avionom, brodom ili preko nekog od otvorenih drumskih prelaza. Za ulazak turista otvoreni su 24 časa sledeći drumski gračni prelazi: – sa Bugarskom: Promahonas, Ormenio, Nimfea i Eksohi – sa S. Makedonijom: Evzoni, Niki i Dojrani – sa Albanijom: Kristalopigi, Kakavia, kao i Mavromati, koji radi od 8-16 časova i prima do 250 putnika dnevno – sa Turskom: Kastanjez i Kipi.

Svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave – Passenger Location Form, preko sajta www.travel.gov.gr (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod.

Za ulazak je potrebno posedovati:

1.Negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, odnosno antigenski (rapid) test ne stariji od 48 sati (oslobođena su deca do 12 godina starosti)

2.Potvrdu o završenoj vakcinaciji najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku, izdatu od strane nadležnog organa (potvrda, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza).

3.Potvrdu o preležanom Covid 19, koja se izdaje 30 dana nakon prvog pozitivnog testa i važi 180 dana.

Putnici na graničnom prelazu mogu biti podvrgnuti testiranju brzim testom, a ukoliko je test pozitivan obavezna je kućna izolaciji 10 dana u objektu po izboru putnika ili onom koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države). Vakcinisani putnici koji budu pozitivni na brzom testu, podležu karantinu u trajanju od 7 dana i poslednjeg dana karantina bivaju testirani PCR testom. Profesionalnim vozačima u međunarodnom drumskom prevozu nije potreban test ili potvrda o vakcinaciji, ali podležu testiranju brzim testom na granici.

Izvor: Ambasada R. Srbije u Atini, link: http://www.athens.mfa.gov.rs/lat/, preuzeto 02.07.2021. godine. Uslovi za ulazak u Grčku su podložne promenama i pre putovanja je neophodno proveriti informacije.

GRČKA – VAŽEĆI USLOVI ZA ULAZAK U PERIODU OD 19.06. DO 26.06.2021.

Poštovani putnici,

Na osnovu odluke grčkih nadležnih organa državljani Srbije, u periodu od 19.06.2021. u 06:00h do 26.06.2021. u 06:00h, mogu ući u Grčku uz posedovanje nekog od sledećih testova ili sertifikata:

1) uz negativni ANTIGENSKI test na COVID-19, urađen u poslednjih 48h pre ulaska u Grčku (urađen u referentnoj labaratoriji (državna ili ovlašćena privatna laboratorija), evidentiran na dvojezičnom digitalnom zelenom sertifikatu

2) uz negativan PCR test na COVID-19, urađen u poslednja 72h pre ulaska u Grčku (urađen u referentnoj labaratoriji (državna ili ovlašćena privatna laboratorija), evidentiran na dvojezičnom digitalnom zelenom sertifikatu

3) uz potvrdu o kompletnoj vakcinaciji (vakcina i revakcina) izdatoj od strane državne, medicinske institucije i na osnovu srpskih zakona, uz uslov da je prošlo 14 dana od kompletne imunizacije (revakcinacije), evidentirane na dvojezičnom digitalnom zelenom sertifikatu

4) uz potvrdu da je preležan COVID-19, u periodu od pre 2 do 9 meseci, pre ulaska u Grčku, što se dokumentuje potvrdom o pozitivnom rezultatu na PCR testu ili na antigenskom testu iz perioda bolovanja, evidentirane na dvojezičnom digitalnom zelenom sertifikatu

Ovi uslovi važe za sve odrasle osobe i maloletna lica starija od 12 godina.

Sva lica (važi i za decu bez obzira na godište) koja ulaze u Grčku dužna su da popune PLF elektronski formular na veb portalu travel.gov.gr.

Od 01.06.2021. omogućeno je izdavanje digitalnog zelenog sertifikata na portalu e-uprava, a od 02.06.2021 izdavanje istog je omogućeno i na šalterima pošte uz važeći putni dokument.

Aktuelni protokoli za ulazak i boravak turista u Grčkoj dostupni su na linku https://travel.gov.gr/#/

Od 14.05.2021. godine, po odluci i sporazumu Ministarstva Republike Grčke i Ministarstva Republike Srbije, državljanima Republike Srbije je dozvoljen ulazak na teritoriju Republike Grčke po sledećim uslovima:

– Putnici koji su izvršili kompletnu vakcinaciju i samim tim dobili neophodnu potvrdu o vakcinaciji mogu ući na teritoriju Republike Grčke, 14 dana nakon revakcinacije, dostavljanjem pomenute potvrde na engleskom jeziku izdate od strane državne institucije i na kojoj će biti navedeno ime i prezime, vrsta vakcine i broj primljenih doza.

– Putnici koji nisu izvršili vakcinaciju mogu ući na teritoriju Republike Grčke uz negativan PCR test ne stariji od 72 sata pre ulaska u Grčku, izdat na engleskom jeziku.

– Putnici koji su preležali virus Covid-19 u periodu od dva do devet meseci pre putovanja u Republiku Grčku mogu ući na njenu teritoriju dokazom o pozitivnom PCR rezultatu ili antigenskom testu iz navedenog perioda.

Svi putnici koji ulaze na teritoriju Republike Grčke je neophodno da popune PLF obrazac, odnosno elektronski formular kojem je moguće pristupiti putem linka: https://travel.gov.gr/#/ . Obrazac je potrebno adekvatno popuniti minimum jedan dan pre ulaska u Grčku. Nakon obrade popunjene prijave putnik na mejl adresu dobija QR code koji se prilaže na granici uz ostalu neophodnu dokumentaciju (validan pasoš, potvrdu o vakcinaciji ili rezultat nekog od pomenutih testova).

Pored navedenog, granična kontrola prilikom ulaska na teritoriju Grčke zadržava pravo i nasumičnog testiranja putnika na granici.

Za sve putnike preporuka je da kupe putno zdravstrveno osiguranje sa covid  dodatkom  jer u suprotnom snose sami troškove karantina ukoliko  se razbole  u Grčkoj i budu covid pozitivni.

Svi navedeni uslovi se odnose na putnike od 5 godina starosti i više.

Državljani Republike Srbije mogu ući na teritoriju Republike Grčke vazdušnim ili kopnenim putem. Otvoreni kopneni granični prelazi su Evzoni (od 07h do 23h) i Promahonas (dostupan 24h).

Tokom boravka u Grčkoj svi putnici su dužni da poštuju propisane mere za suzbijanje virusa Covid-19 koje su u tom momentu na snazi.

Agencija ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelazak granice.

Navedeni uslovi važe do 24.05.2021. godine.

Uslovi za ulazak u Grčku

Agencija ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelazak granice.