Plitvička Jezera

Pogledaj video

Nacionalni park Plitvička Jezera 1979. godine upisan je u UNESCO-ov ˝Popis svetske baštine˝ (među prvima u svetu), a nacionalnim parkom proglašen je 1949. godine.  Nacionalni se park prostire na području od 29482 hektara, od čega na šume otpada 22308, vode 217, a na travnjake sa seoskim prostorima 6957 hektara.

Plitvička Jezera

Plitvička jezera – 25 € (plaćanje na licu mesta / deca do 7 god. besplatno / deca od 7 – 18 god. – 15 €

Sastoji se od 16 jezera koja se stepenasto prelivaju i silaze jedno u drugo u nizu od 5460 m vazdušne linije, a smeštena su na području između Male Kapele i Plješevice u Lici. Ovaj celi kraj na nekim kartama se još uvijek naziva Vražji vrt, zbog svojeg položaja i istorije.

Plitvička Jezera

Možemo reći da se najatraktivniji dio nacionalnog parka prostire u 8 km dugom području jezera i slapova, gdje se nalaze najbolje uređene turističke staz.

Iz kraških vrela jezera napajaju Crna i Bijela rijeka te Plitvica sa Sartukom, a iz dolomitnih cijednih izvora Riječica. Kraška vrela hrane se podzemnim vodama iz kraške pozadine koja samo dijelom leži unutar granica parka. Zbog različitih prirodnih obilježja jezera se dijele na Gornja i Donja.

Legenda kaže da su Plitvička jezera nastala nakon velike suše. Ljudi, životinje i bilje, čeznuli su za kapljicom vode. Narod se dugo molio i molio, dok se u dolini nije pojavila Crna Kraljica sa svojom veličanstvenom pratnjom; ona se smilovala narodu i uz jak vjetar i grmljavinu na zemlju je konačno pala kiša. Padala je tako dugo, dok razina vode nije narasla dovoljno, da oformi jezera.

Plitvička Jezera
Plitvička Jezera

Među raznolikom faunom najzanimljiviji su stalni stanovnici medvjed i vuk. Na tome području registroano  je više od 120 vrsta ptica, od kojih se oko 70 ovdje stalno gnijezdi. U Parku ima srna, divljih svinja, divljih mačaka, a u vodama pastrva. Lov, ribolov i kupanje u jezerima nisu dozvoljeni. Svojim brojnim i raznovrsnim sadržajima Nacionalni park Plitvice nudi vrhunske estetske užitke, ali i bogatu pouku