Struga

Pogledaj video

Struga se nalazi na severnoj strani prekrasnog Ohridskog jezera, u podnožju planine Jablanice, na obalama Crnog Drima, 12 km od Kafasana, graničnog prelaza prema Albaniji. Jablanica je područje od davnina poznato kao mesto kuda je prolazio stari Ignjatijev put Via Egnatia. 

Reka Crni Drim razdvaja grad Strugu na dva dela grada, povezana sa sedam mostova. Crni Drim je kraj Ohridskog jezera i početak rečnog toka koji određuje dva veštačka jezera – Globočicu i Debar, čija vodena snaga u hidroelektranama proizvodi električnu energiju.

Struga
Struga

Struga je drevno balkansko naselje sa tragovima života iz perioda neolita. U antičko doba Struga je nosila naziv Enchalon, što znači jegulja. Struga je nastala na mestu gde reka Crni Drim otiče iz Ohridskog jezera, što je početna stanica puta jegulja prema Sargaskom moru, gde ispunjavaju svoje biološke potrebe za produženjem vrste. Struga ima ljupku lepotu, predivne znamenitosti i brojne spomenike, kao što su krov od crepa na kući Braće Miladinov, stari bazaar, stoletne crkve i džamije. Arhitekturu Struge odlikuju prekrasno i bogato ukrašene kuće bogatih struških stanovnika. Položaj Struge na obali Ohridskog jezera omogućava mirniji i spokojniji doživljaj, u odnosu na živi i pulsirajući turistički centar Ohrid. Za Crkvu Presvete Bogorodice u selu Vraništa se veruje da je mesto krunisanja Cara Samuila.

Od 1961. godine Struga je domaćin svetski poznatog Međunarodnog festivala poezija, poznatog kao “Struškite večeri poezije”. Festival poezije u Strugi se održava svake godine krajem avgusta i najveći je događaj ove vrste u svetu. Laureati Festivala poezije u Strugi su dobitnici Nobelove nagrade za književnost, među kojima su Jozef Brodski, Eugenio Montale, Seamus Heaney, Fazil Husnu Daglarca i drugi. “Struške večeri poezije” i “putovanje jegulja” su najznačajnije znamenitosti na koje su stanovnici Struge ponosni.

Struga
Struga

Znamenitosti Struge: Crni Drim, ranohrišćanska bazilika u selu Oktisi, Crkva Svetog Arhanđela Mihajla u selu Radožda, pećinska Crkva Rođenja Bogorodice u selu Kališta, selo Vevčani…. U manastirima ovog kraja je moguce je kupiti čuveni manastirki sir i domaću rakiju lozovaču.