Rezim ulaska u Tursku

REŽIM ULASKA DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLIKU TURSKU U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Rezim ulaska u Tursku

Beograd, 01.06.2021. godine

U Tursku se može ući sa:
– potvrdom o potpunoj vakcinaciji izdatoj od strane nadležnog organa, s tim da je druga doza dobijena najmanje pre 14 dana pre dolaska u Tursku,
– i/ili sa potvrdom od nadležnih organa da je u poslednjih 6 meseci preležan COVID-19.

Ukoliko lice ne poseduje jedan od prethodna dva navedena dokumenta neophodno je posedovati:
– negativan PCR test,  urađen u poslednjih 72 sata pre ulaska u Tursku
– ili negativan rezultat brzog antigenskog testa uređen 48 sati pre ulaska u zemlju.

Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.

Na svim graničnim prelazima se vrše nasumična PCR testiranja.

U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/. Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

Rezim ulaska u Tursku

Agencija ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelazak granice.