St Peterburg

Cena u pripremi
Pogledaj video
Avionski prevoz
Polazak: Beograd
Broj noćenja: 5
Usluga: ND
 • ST. PETERBURG Aranžmani 
 • St. Peterburg, Petrograd, Lenjingrad… nazivi su jednog od najlepših gradova sveta, bisera Finskog zal iva bogate istorije,tradicije i kulture.
 • Broji više od 5 milion a stanovnika .Kroz grad prolazi 65 kanala na kojima se nalazi 45 ostrva.
 • U periodu od 1712 – 1918. godine bio je glavni grad Rusije.
 • Sagradio ga je pre više od tri veka Petar Veliki,jedan od najvećih ruskih vladara,po uzoru na tada čuvene evropske prestonice,dvorove i palate.
 • Petar Veliki je imao izvanredan osećaj za lepo i od evropskih uzora je uzimao samo najbolje.
 • Rusija – savezna je država koja se prostire u istočnoj evropi i severnoj Aziji. Rusija je najveća država na svetu. Po broju stanovnika je na devetom mestu na svetu. Zvanični jezik je ruski a glavni i najveći grad je Moskva.
1. dan
BEOGRAD – ST.PETERBURG

Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” u 14.3 0 sati. Let za St.Peterburg (JU 674) u 17.00 sati. Sletanje na aerodrom u St.Peterburgu u 20.45.Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.

2. dan
PETROPAVLOVSKA TVRĐAVA – PODIZANJE MOSTOVA

Doručak. Panoramsko razgledanje grada znanog ranije i kao Petrograd ili Lenjingrad, drugog po veličini ruskog grada, „Veneciji severa“ smeštenoj nadomak B altičkog mora, na reci Nevi. Kao rusko političko i kulturno središte tokom više od 200 godina, često se smatra i severnom ruskom prestonicom. Brojni vijugavi kanali, barokni mostovi i veličanstvene palate čine ga jednim od najlepših gradova sveta( središte grada je pod zaštitom UNESCO-a) .U pratnji stru čnog vodiča obilazimo: Nevski prospekt, Kazanjski sabor, Dvorski trg, Admiralitet, Vasiljevsko ostrvo, Ermitaž, Isakijevs k asaborna crkva, Bronzani konjanik … (bez ulaska u objekte). Fakultativno :Petropavlovska tvrđava . Masivni zidovi i impresivna ulazna vrata karakteristični su za ovu tvrđavu u kojoj su bili smešteni deo gradskog garnizona i zloglasni zatvor za političke zatvorenike najvišeg ranga. Među prvim zatvorenicima bio je Petrov sin Aleksej, koji je bio mučen i umro u tvrđavi. Ćelije u kojima su bili zatvoreni mnogi poznati Rusi poput Dostojevskog, Gorkog ili Trockog danas su deo muzeja, kao i „Komandantova ku ća“ gde su zatvorenici bili ispitivani. Pored „Koman dantovekuće“ nalazi se katedrala Sv. Petra i Pavla, čiji je visoki i vitki pozlaćeni toranj vidljiv iz svakog dela grada. Tako raskošno ukrašena crkva dostojno je poslednje počivalište ruskih careva dinastije Romanov od Petra V elikog do pretposlednjeg Aleksandra III. Fakultativni izlet: Večernji St.Peterburg-podizanje mostova Povratak u hotel. Noćenje.

3. dan
PUŠKIN – PETERHOF

Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na celodnevni fakultativni izlet u Puškin-Carsko Selo koje je letnja rezidencija KatarineVelike. Dvorac se nalazi 24 km južno od Sankt Peterburga u mestu Puškin. Kompleks
sezona 2021..godine ISt. Peterburg, avion, 6 dana 1/5 I dvorca i park površine 34 km 2, uredjivan je za caricu Katarinu I od 1710. Dogradjuje ga čuveni arhitekta Rastreli, čijom zaslugom dvorac dobija novu, raskošnu dimenzij u. Enterijer dvorca fascinira sjajem umetničkih predmeta od poludragog kamena, zlata, portretima dinastije Romanovih. Povodom 300 – godišnjice osnivan ja Sankt Peterburga završena je obnova čuvene Ćilibarske dvorane, koja je Katarininom dvorcu vratila stari sjaj. Ovde su živeli Puškin , Ljermontov, Tolstoj, Ahmato va. Nastavak puta prema Peterhofu – Ruskom Versaju, letnjoj carskoj rezidenciju Petra Velikog. Nalazi se na 29 km od Sankt Peterburga, na južnoj obali Fin skog zaliva. Kompleks dvorca i parkova Peterhofa pretstavlja ishodište za milione turista iz čitavog sveta koji hrle da vide “Prestonicu fontana”. Nastao je kao potreba Pe tra Velikog za izgradnjom primorske svečane rezidencije ruskih careva. Gradnja kompleksa završena je 1754.g . Završne radove više od 10 godina izvodi arhitekta Rastreli. Velelepni dvorac dominira na uzvišenju na d zalivom. Ispred njega se nalazi jedna od najlepši h fontana na svetu sa 250 pozlaćenih skulptura i 64 fontana. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan
ERMITAŽ – VOŽNJA KANALIMA

Doručak. Fakultativni izlet:Ermitaž. Obilazak jednog od najvećih muzeja na svetu čija je ogromna zbirka izložena u 6 zgrada. Nalazi se na levoj obali Neve i osnovana je 1764.g. za vreme vladavine Katarine Velike. Ima više od 300 izložbenih sala sa preko 3 miliona eksponata. Posebno se ističe zbirka zapadnoevropske umetnosti – slike, skulpture, predmeti primenjene umetnosti, od kojih su najpoznatiji Mikelanđelo, Leonardo Da Vinči, Rembrant. Glavna zgrada je zapravo Zimski dvorac koji je nekada bio zvanična rezidencija ruskih careva a projektovaoga je italijanski arhitekta Bartolomeo Rastreli. Unutrašnjost dvorca oduzima dah svojim š irokim hodnicima i belim mermerom, kristalnim lusterima, visokim stubovima i velelpnim mozaicima. Slobodno vreme ili odlazak fakultativno na vožnju kanalima i Nevom . Upoznavanje sa Sankt Peterburgom sa reke Neve, plovidba po mnogobrojnim kanalima i upoznavanje sa arhitekturom stare ruske prestonice. Specifican pogledna grad za čije ime se vezuju razni mitovi i važni istorijski d ogađaji pokazaće zašto Sankt Peterburg zovu Severna Venecija.Noćenje

5. dan
ISAKIJEVSKA SABORNA CRKVA

Doručak. Fakultativni izlet: Isakijevska saborna crkva, najveća pravoslavna crkva u Rusiji, ali i jedna od najlepših gra đevina Sankt Peterburga kako zbog svoje spoljne tako i unutrašnje dekoracije. Zvani čni naziv je Sabor prepodobnog Isakija Dalmatinskog a građena je od 1815. Do 1858. Godine, prema projektu arhitekte Ogista Menferana.Slobodno vreme. Noćenje.

6. dan
ST. PETERBURG – BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma. Let za Beograd u 10:45 časova (let JU 671). Predvidjeno vreme sletanja u Beograd u 12:35časova. (Kraj usluga)

Avionski prevoz
Termin putovanja Hotel Ukupna cena 
po osobi
Vreme leta
u pripremi STANCIA L1 3* vremena leta su podložna promeni.
 • CENE FAKULTATIVNIH IZLETA: (podložne su promenama; u sve cene je uračunat vodič, autobus i ulaznice; realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika; za broj prijavljenih putnika ispod 15, program ce se realizovati javnim prevozom, metroom.
 • Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner):
 • Ermitaž – 50 €
 • Puškin (Carsko selo) i Petergof (Gornji i Donji park ,bez dvorca) -95 € (mora biti najavljen i uplaćen u agenciji pre polaska na put)
 • Vožnja kanalima i Nevom – 35 €
 • Petropavlovska tvrđava 30 €
 • Večernji St.Peterburg-podizanje mostova – 30 €
 • Isakijevska saborna crkva – 30€
LEGENDA : NA - najam, ND - nocenje sa doruckom, PP - polupansion, PA - punpansion, ALL INCLUSIVE - sve ukljuceno
 • Smeštaj je u St. Peterburgu u hotelu 3*. Hotel iz o ve ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Sm eštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:
 • HOTEL STANCIA L1 3*  https://en.station-hotels.ru/company/contacts/do popune mesta:
 • Hotel je otvoren pre tri godine, ima savremeni dizajn i lociran je u centru grada, 10 minuta pešice od Nevskog prospekta.. Hotel ima recepciju, besplatan WiFi na javnim mestima, lift, restoran, mini market, suvenirnica. Pušenje nije dozvoljeno. Svaka soba ima tuš/WC, toaletni pr ibor, fen, TV, telefon, vešalica za odeću.
 • Doručak – kontinentalni švedski sto
 • Povratni avionski prevoz na relaciji naznačenoj u programu: Beograd –St. Peterburg – Beograd sa kompanijom AirSerbia
 • Avionske takse u zemlji i inostranstvu 66EUR-a (avionske takse su podložne promenama)
 • Transferi po programu: aerodrom-hotel-aerodrom
 • Smeštaj u St. Peterburgu (5 no ćenja sa doručkom – švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 sobama
 • Panoramsko razgledanje St. Peterburga
 • Licencirani vodič na destinaciji
 • Troškove organizacije i vo đenja aranžamana
 • Individualno međunarodno zdravstveno osiguranje PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA.
 • Fakultativni programi St. Peterburgu
 • Individualne troškove
 • deca od 0– 2 godine pla ćaju 30 € u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
 • deca od 2– 12 godina popust 10% u pratnji dve puno platežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)
 • 1/2+1 sobe isključivo na upit
 • Agencija ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelazak granice.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu , organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije…
 • Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
 • Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak...).
 • Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
 • Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
 • Uslov za realizaciju putovanja u Severnu Makedoniju je da putnik poseduje biometrijski pasoš ili važeću ličnu kartu. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
POŠALJITE UPIT

Slanjem ove forme saljete upit za:
St Peterburg