Kapadokija Kusadasi

Cena od 359€
Pogledaj video
Autobuski prevoz
Polazak: Beograd
Broj noćenja: 7
Usluga: ND PP
Polasci: 27. 04.
 • KAPADOKIJA 7 nocenja – autobusom
 • Naziv Kapadokija na persijskom jeziku znači „zemlja lepih konja“.  Zbog svoje uloge koju je odigrala tokom ranog hrišćanstva, drugo ime joj je i „Kolevka hrišćanstva“.
 • Ono po čemu je Kapadokija najpoznatija jesu:
 • neobične kamene skulpture, u narodu poznate kao „vilinski dimnjaci“, koje su nastale taloženjem belog vulkanskog pepela.
 • Vajane vekovima kišom, vetrom i suncem ove monumentalne figure, danas su jedno od najvećih čuda prirode i jedna od nezaobilaznih turističkih destinacija u Turskoj.
 • Tradiconalne kapadokijske kuće i golubarnici uklesani su u stene i predstavljaju jedinstvena arhitektonska ostvarenja karakteristična za ovu regiju.
1. dan
BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 14h. Prelazak srpsko-bugarske granice kod Gradine. Noćna vožnja kroz Bugarsku. Prelazak bugarsko-turske granice kod Kapitan Andreeva. Usputna zadržavanja radi odmora…

2. dan
Čanakkale

U ranim jutarnjim satima ulazak u Tursku. Vožnja pored Jedrena, nekadašnje turske prestonice. Nastavak vožnje Galipoljskim polustrvom, gde se odigrala najveća bitka u Prvom svetskom ratu, sa poginulih oko pola miliona ljudi. Dolazak u Čanakkale, smeštaj u hotel, odmor. U popodnevnim časovima fakultativni odlazak u Troju. Na brdu Hisarlik u južnom delu dardanelskog moreuza pronalazimo sjajni Prijamov grad. Obilazak ruševine Troje i poseta muzeju. Slobodno vreme za obilazak Troje. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan
Čanakkale – Pamukkale

Doručak. Odjava iz hotela, nastavak puta ka Pamukaleu. Predivna vožnja kroz nekadašnju Leodikeju. Dolazak u Pamukkale, poznatiji kao “ Pamučna tvrđava “, jedno od najinteresantnijih mesta na svetu. Fakultativni obilazak sa lokalnim vodičem. Očaravajuće lepote geoloških formacija koje su termalni mineralni izvori stvarali milenijumima. Taloženje minerala je stvorilo blistavo bele kaskade, sa malim bazenima. Sledi obilazak antičkog grada Hierapolis, posvećen kraljici Hieri. Današnji ostaci su iz vremena rimske vladavine Malom Azijom-dugačka ulica pod kolonadom, agore, Apolonov hram, rimsko kupatilo i gimnazijum. Odlazak u hotel. Večera. Noćenje.

4. dan
Pamukkale – Nevšehir –Urgup ( Kapadokija )

Doručak. Odjava iz hotela i polazak za Kapadokiju (Nevšehir). Vožnja kroz nekadašnju oblast Laodikeju, vožnja pored stare turske prestonice Konji. Odlazak u hotel, smeštaj. Večera. Noćenje..

5. dan
Kapadokija

Doručak. Celodnevni fakultativni obilazak Kapadokije (prva naselja su ovde nastala pre 2000 godina p.n.e.) i ovde su se u vreme velikih progona, tokom II i III veka , sklonili Hrišćani bežeći iz Palestine. Obilazak prelepe Doline Golubova, Ortahisara sa čugesnim kućama u stenama i srednjovekovnom Citadelom. Pauza za ručak. Nakon ručka, odlazak u čuveni Goreme – Muzej pod otvorenim nebom sa brojnim crkvama i manastirima. Povratak u hotel, večera. Noćenje.

6. dan
Nevšehir – Kušadasi

Doručak. Odjava iz hotela. Nastavak puta ka Kušadasiju. Pauza za obilazak Derenkuye, najdublji podzemni grad u kome je živelo preko 20.000 ljudi. Cena ulaznice nije uključena u cenu. U kasnim večernjim satima dolazak u Kušadasi. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

7. dan
Kušadasi

Doručak. Slobodan dan za odmor u Kušadasiju uz mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – krstarenje brodom. Izuzetno lep način da se Kušadasi upozna. Brod pristaje na jednu od najlepših plaža u okolini, a tokom plovidbe uplovljava u još nekoliko uvala sa kristalno čistim morem gde se možete kupati. Ručak na brodu. Slobodno vreme, povratak u hotel, večera. Noćenje.

8. dan
Kušadasi – Efes – Čanakkale

Doručak, odjava iz hotela. Slobodno vreme u Kušadasiju do polaska za Čanakkale ili fakultativni izlet za Efes, “ grad gradova “ starog sveta. U samom gradu se nalazi predivni ARTEMISON, jedno od 7 svetskih čuda. Šetnja gradom, onim istim ulicama kojima su išli i Kleopatra, Marko Antonije, pored Celzijusove bibliokete, pozorišta… Obilazak lokaliteta sa vodičem, nakon toga, pauza za ručak. Nakon ručka, odlazak do brda Bulbul gde se nalazi Bogorodičina kuća, gde je, po verovanju, provela poslednje godine života. Nastavak putovanja ka Čanakkaleu, smeštaj u hotel. Slobodno vreme, noćenje.

9. dan
Čanakkale – Galipolje – Beograd

Doručak, odjava iz hotela. Nastavak puta za Beograd. Poslednje mesto koje obilazimo je Galipolje, gde se odigrala najveća bitka modernog doba u Prvom svetskom ratu. Razgledanje memorijalnog parka ANZAK. Nastavak puta ka Srbiji preko Bugarske. U kasnim večernjim satima dolazak u Beograd. Kraj programa.

Autobuski prevoz

PAKET ARANZMAN PO OSOBI

( autobuski prevoz + 5 polupansiona + 2 noc dorucak )

Termin putovanja Hotel / Usluga Specijal cena Redovna cena
27.04. – 05.05.2024. ★★/★★★ 359€ 389€

 

Fakultativni izleti
 • Kapadokija-65€ (obuhvata transfer, lokalnog vodiča i ulaznice- Muzej Open air Goreme, Učisar tvrđava, dolina Zelve, podzemni grad Derinkuju)
 • Vožnja balonima-100€-180€ (vožnja se realizuje u skladu sa vremenskim uslovima i raspoloživim kapacitetima lokalnih organizatora)
 • Efes sa Bogorodičinom kućom-75€ (obuhvata transfer, lokalnog vodiča i ulaznicu
 • Pamukale sa Hierapolisom– 40€ (obuhvata transfer, lokalnog vodiča i ulaznicu)
 • Krstarenje brodom-25€ (obuhvata poludnevno krstarenje sa uključenim ručkom)
 • Troja-40€ (obuhvata transfer, lokalnog vodiča i ulaznicu)
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije…
 • Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima.
 • U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.
LEGENDA : NA - najam, ND - nocenje sa doruckom, PP - polupansion, PA - punpansion, ALL INCLUSIVE - sve ukljuceno
 • Planiran hotel za smeštaj grupe u Kušadasiju je Roxx Royal ili Melike ili sličan hotel
 • Planiran hotel za smeštaj grupe u Urgupu je Taskin 2+* ili sličan hotel
 • Planiran hotel za smeštaj grupe u Pamukalama je Triplos 4* ili sličan hotel
 • Planiran hotel za smeštaj grupe u Čanakalama je Zileli 3* ili sličan hotel
 • Organizator zadržava pravo smeštaja grupe u sličan hotel po kvalitetu, lokaciji i uslugama,
 • Smeštaj je u 1/2 sobama ili 1/2 sa pomoćnim/dodatnim krevetom, doručak je na bazi samoposluživanja
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…).
 • Dostupnost wifi mreže u hotelima je varijabilna (u sobi, holu hotela, recepciji…) Agencija ne garantuje kvalitet mreže i dostupnost internet u celom hotelu.
 • 2 noćenja sa doručkom u hotelu 3*u Čanakkale-u
 • 2 noćenje na bazi polupansona u hotelu sa 2+* u Urgupu
 • 1 noćenja na bazi polupansiona u hotelu sa 4* u Pamukalama
 • 2 noćenja na bazi polupansiona u hotelu Roxx Royal ili Melike ili slični njima u Kušadasiju
 • Prevoz visokokvalitetnim turističkim autobusima
 • Usluge lokalnog vodiča
 • Usluge pratioca grupe
 • Organizaciju puta
 • ulaznice za lokalitete i muzeje koji nisu predviđeni
 • obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje
 • individualne i ekstra hotelske troškovi
 • doplate: za 1/1 sobu: (moguće na upit ukoliko ima raspoloživih soba)
 • Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
 • Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
 • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta.
 • Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com…
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.
 • PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM
  AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU
  AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

Organizator putovanja HTRAVEL OTP 217/2021. Ovlasceni subagent Globus travel shop

POŠALJITE UPIT

Slanjem ove forme saljete upit za:
Kapadokija Kusadasi


  Izdvajamo iz ponude