POŠALJITE UPIT

Slanjem ove forme saljete upit za:
Sarajevo

  Sarajevo

  Cena od 35€
  Pogledaj video
  Autobuski prevoz
  Polazak: Niš
  Broj noćenja: 1
  Usluga: ND
  Polasci: 19. 06. 24. 07. 21. 08.
  • SARAJEVO Aranžmani 
  • Sarajevo je glavni i najveći grad, te administrativno, ekonomsko, univerzitetsko i kulturno središte Bosne i Hercegovine.
  • Asocijacija na ovaj grad sa najvećim srcem na Balkanu, obično su muzika i raja. Behar što je jednom Bosnom probeharao, Miljacka što tiho teče i uvek isto pitanje – jel Sarajevo gdje je nekad bilo… 
  • Grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima, pitama ispod sača, baklavama…
  1. dan
  NIS - KRALJEVO - SARAJEVO

  Polazak iz Kraljeva u 04:00h. Putovanje preko Ĉaĉka i Užica do Višegrada. Po dolasku obilazak ĉuvenog mosta iz romana „Na Drini Ćuprija“ i Andrićgrada. Nastavak puta preko Romanije do Sarajeva. Dolazak u Sarajevo. Smeštaj u hotel Bob 3*. Nakon kratkog predaha u hotelu , panoramsko razgledanje grada: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Bašĉaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Pešaĉka tura sa vodiĉem. Fakultativna poseta Vrelu Bosne. U dogovoreno vreme povratak u hotel. Noćenje.

  2. dan
  SARAJEVO – MOSTAR (fakultativno)-VIŠEGRAD- KRALJEVO

  Dorucak. Nakon doruĉka napuštanje hotela. Fakultativni odlazak za Mostar. (Putnici koji ne idu u Mostar imaju slobodno vreme u Sarajevu). Slobodno vreme u Mostaru. U Mostaru ćemo posetiti graĊevine koje datiraju iz turskog doba: Stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva ćuprija – jedan od najstarijih oĉuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignuta je prije 1558.g. i po predanjima Stari most je sagraĊen po uzoru na ovaj mali most. Kujundžiluk – stara mostarska ĉaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama. Slobodno vreme. Povratak za Sarajevo. Pauza na Bašĉaršiji. U popodnevnim ĉasovima polazak za Srbiju kraći predah uz obilazak Andrićgrada u Višegradu. Nastavak puta prema Kraljevu. Dolazak oko ponoći. Kraj putovanja.

  PAKET ARANZMAN PO OSOBI

  ( autobuski prevoz + 1 nocenje sa doruckom )

  Datum putovanja Hotel Polazak iz Kraljeva Polazak iz Nisa
  19.06.- 20.06.2021.

  24.07.- 25.07.2021.

  21.08.- 22.08.2021.

  Bob ★★★ 35€ 50€
  • DOPLATA iz Kragujevca 10€ (transfer do Mrčajevaca), Kruševca 10€ (transfer do Kraljeva), Trstenika 7€, (transfer do Kraljeva) Vrnjačke Banja 5€ (transfer do Kraljeva). , transfer iz Nisa.
  • Minimum za realizaciju transfera je 4 punoplativa putnika.
  LEGENDA : NA - najam, ND - nocenje sa doruckom, PP - polupansion, PA - punpansion, ALL INCLUSIVE - sve ukljuceno
  Hotel BOB 3*
  • Nalazi se u samom središtu prirode, u neposrednoj blizini Spomen parka Vraca, na samo par minuta vožnje od centra Sarajeva.
  • Sve sobe su opremljene sa LCD TV-om, klima uredjajem, telefonom, besplatnim Internetom, fenom, kao i sa svom potrebnom hotelskom kozmetikom.
  • https://bobexclusive.com/
  • autobuski prevoz na navedenoj relaciji ( audio, A/C)
  • smeštaj u hotelu “BOB” 3* na bazi 1 ND
  • obilaske prema programu putovanja
  • usluge struĉnog vodiĉa za vreme trajanja aranžmana
  • troškove organizacije putovanja
  • individualne troškove
  • fakultatitve izlete
  • međunarodno zdravstveno osiguranje
  • fakultativna poseta vrelu Bosne (min.25 pax) sa ukljuĉenom ulaznicom – 500 RSD
  • fakultativni izlet do Mostara (min.25 pax) – 15 €
  • Agencija ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelazak granice.
  • U slučaju promena na monetarnom tržištu , organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.
  • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
  • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije…
  • Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
  • Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak...).
  • Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
  • Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
  • Važeći biometrijski pasoš najmanje 3 meseca posle putovanja ili važeća lična karta, za maloletnu decu obavezan je pasoš i overena saglasnost roditelja koji ne putuje.
  • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

  Izdvajamo iz ponude