POŠALJITE UPIT

Slanjem ove forme saljete upit za:
ISTANBUL

  ISTANBUL

  Cena od 99€
  Pogledaj video
  Autobuski prevoz
  Polazak: Niš
  Broj noćenja: 3
  Usluga: ND
  Polasci: 2. 06.
  • ISTANBUL Aranžmani 
  • Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Vizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad .
  • Danas ovaj velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad.
  • Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane.
  • Istanbul putovanje se realizuje tokom cele godine.
  1. dan
  KRALJEVO – ISTANBUL

  Polazak iz Čačka (Preljina) u 16 h, Kraljeva sa Keja oko 17 h . Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima .

  2. dan
  ISTANBUL.

  Dolazak u Istanbul u podnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog vodiča: staro jezgro Istanbula, Zlatni rog, obilazak modernih kvartova Istanbula: centar grada Taksim i Bejolu, Bosfor , palata Dolmabahče…. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za šoping – Kapali čaršija. ( bazar sa preko 4.000 radnji) . Noćenje.

  3. dan
  ISTANBUL

  Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada ( GRAND TURA): Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda , Hipodrom , Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije , Plava dţamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata – sedište osmanske imperije… Slobodno vreme za individualne aktivnosti i šoping. Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom ( tursko veĉe). Noćenje.

  4. dan
  ISTANBUL

  Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativno dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog –najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmebahče palata, poslednje sedište sultana , Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumeni hisar-čuvena vizantijska tvrĎava, Jedi kule ( sedam kula) , Devojačka kula, Jildiz palata….Nakon krstarenja , odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj patrijaršiji. Nakon toga , fakultativni obilazak Dolmebahĉe palate, poslednje sedište sultana. Slobodno vreme. Noćenje.

  5. dan
  ISTANBUL

  Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za šoping. Istanbul je najpopularnija šoping destinacija , a orjentalna strast za trgovinom se ovde prikazuje u svoj svojoj raskoši. Pravo mesta za šoping je Kapali čaršija (jedan od prvih tržnih centara Evrope) , gde se prepliću ponuda nakita, keramike (karakteristične plave boje) i tekstila. Planiran povratak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

  6. dan
  KRALJEVO

  Dolazak u Kraljevo u ranim jutarnjim časovima, oko 5h, sve u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

  PAKET ARANZMAN PO OSOBI

  ( autobuski prevoz + 3 nocenja sa doruckom )

  Datum putovanja Hotel Polazak iz Kraljeva Polazak iz Nisa
  02.06.- 07.06.2021. ★★★★ 109€ 99€
  • DOPLATA za polazak iz Užica 10 €(transfer do Čačka), iz Kragujevca 10€ (transfer do Mrčajevaca), Požege 7€ (transfer do Čačka).
  • Minimum za realizaciju transfera je 4 punoplativa putnika.
  LEGENDA : NA - najam, ND - nocenje sa doruckom, PP - polupansion, PA - punpansion, ALL INCLUSIVE - sve ukljuceno
  • U hotelu je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .
  • Svaka soba poseduje klimu i zasebno kupatilo, TV. U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje i kafe bar.
  • Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana pre početka aranžmana.
  • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 ĉasova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 ĉasova, po lokalnom vremenu.
  • autobuski prevoz na navedenoj relaciji ( audio, A/C)
  • smeštaj u Istanbulu, u hotelu KLAS 4* u Istanbulu 1/2 ili 1/3 standardnim sobama, na bazi 3 noćenja sa doručkom /švedski sto
  • obilaske prema programu putovanja ( Istanbul –panorama grada )
  • usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,
  • troškove organizacije putovanja
  • fakultativne izlete i ulaznice,
  • međunarodno zdravstveno osiguranje ( može se uplatiti u agenciji )
  • individualni troškovi
  • Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20% ,ima svoje mesto u autobusu i sopstveni ležaj
  • Doplata za 1/1 sobu je 60 €
  • Deca do 6 godina , u pratnji dve punoplative osobe , u zajedničkom ležaju, plaćaju 40 €, (cenu karte).
  • Deca do 12 godina ostvaruju popust 10 € na cenu aranžmana, imaju sopstveni ležaj i sedište u autobusu.
  • Doplata za dodatno sedište u autobusu iznosi 40 €
  • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predvidjena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. Svaki dodatni kofer se plaća 20 €.
  • Raspored sedenja u autobusu pravi agencija prema prijavi putnika,za izbor sedišta za prva tri reda važi doplata 10 €
  • Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu i prilikom prijave na putovanje u prodajnom mestu dužan je da dostavi broj pasoša. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, u Tursku mogu putovati BEZ VIZA. Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja. Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše koji se izdaju sa kraćim periodom važenja.
  • Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelazak granice.
  • Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.
  • Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo. Putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja, ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.
  • Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
  • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora.
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).
  • U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
  • Organizator ne snosi odgovornost za eventualno drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane zaposlenih u agenciji kao i od strane subagenata (posrednika u prodaji aranžmana), koje nisu u skladu sa elementima zaključenih Ugovora o putovanju.
  • Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika, obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
  • Potvrda izabranog hotela se po pravilu čeka 48h (dva radna dana) od momenta uplate akontacije (ne računajući vikend – subota/nedelja i neradne dane).
  • Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
  • Deca ostvaruju popust samo u pratnji dve punoplatežne osobe.
  • Po pravilu ulaz u hotelske sobe prvog dana boravka je posle 14h, dok se poslednjeg dana boravka napušta hotelska soba najkasnije do 10h.
  • U pojedinim hotelima, putnici su u obavezi da prilikom dodele soba polože određeni novčani iznos ili predaju podatke iz kreditne kartice na ime depozita za slučaj štete ili naplate dodatnih hotelskih usluga. Ukoliko ne nastane bilo kakva šteta ili putnik ne iskoristi dodatne usluge u hotelu, deponovani iznos će se po završetku boravka vratiti putniku.
  • U većini hotela postoje porodične sobe (family room) za dve odrasle osobe i dvoje ili troje dece – rade se na upit. U svim hotelima gde postoji mogućnost za krevetac za bebe (baby cot) – radi se na upit.
  • Cena za jednokrevetnu sobu – radi se na upit.
  • U nekim hotelima u strukturi sobe – jedna odrasla osoba i jedno dete ili jedna odrasla osoba i dvoje dece, deca mogu ostvariti određeni popust – radi se na upit.
  • U svim hotelima ishrana je po principu samoposluživanja – izbor više jela, sem gde je drugačije navedeno. U hotelima koji uslugu ishrane služe po principu švedskog stola (samoposluživanje), postoji mogućnost da se usled nedovoljnog broja gostiju, posluživanje izvrši po principu meni-a, što se ne smatra promenom aranžmana.
  • U većini hotela u Turskoj treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni ležajevi. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnog objekta – može biti i sofa na razvlačenje standardnih ili manjih dimenzija.
  • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajinih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajih objekata.
  • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata ( sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj …), zašta organizator ne snosi odgovornost.
  • Obavezno je poštovanje osnovnih pravila oblačenja (dress code) za vreme obroka u većini hotela.
  • Organizator nije odgovoran za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta u organizaciji ino-partnera.
  • Svim strankama koje koriste sopstveni prevoz, Voucher će biti izdat 5-7 dana pre datuma početka korišćena aranžmana. 
  VAŽNE NAPOMENE:
  • Shodno trenutnoj situaciji i merama prevencije obaveštavamo putnike da su sve zemlje usvojile protokole o pojačanoj higijeni u smeštajnim objektima. Mere su usklađene sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Radi sprovođenja određenih mera, hotelski objekti zadržavaju pravo promene načina pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnost da pojedine servise u spa centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima i barovima obustave u celosti. Svi ugostiteljski objekti zadržavaju pravo korekcije servisa i usluga tokom čitave letnje sezone. Informacije su promenljivog karaktera, te se pojedini načini pružanja usluge ne mogu garantovati i ne mogu biti kasnije predmet reklamacije, jer se sprovode u cilju zaštite i bezbednosti gostiju i zaposlenih.
  • Državljani Srbije mogu ući u Tursku. Neophodan je negativan PCR test za sva lica starija od od šest godina. Test ne treba da bude stariji od 72 sata. Test je obavezan i za lica koja su u tranzitu. U slučaju da putnik ne poseduje negativan PCR test, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lica testiraju i ukoliko rezulat bude negativan karantin se prekida.
  • KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA, ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ARANŽMANA OD STRANE ORGANIZATORA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
  • Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.

  Izdvajamo iz ponude