SOLUN Nova godina 2023

Cena
Autobuski prevoz
Polazak: Beograd
Broj noćenja: 3
Usluga: NA ND

SOLUN NOVA GODINA 2022.

 • Ukoliko želite da Novu godinu provedete uz blagu klimu, okupanu suncem, Solun je pravo mesto za to. Dočekajte najuđu noć u Solunu sa nama. Istražićemo znamenitosti Soluna i poneti sa sobom najlepše uspomene uz najbolju novogodišnju zabavu.
 • Nova godina za mlade 2022 – najbolji novogodišnji aranžmani za provod
 • Kada je u pitanju novogodišnje putovanje za mlade, ove godine izdvajamo sledece destinacije:
 • Atina, Budimpesta, Istanbul, Budva, Bec. ….
 • Ove destinacije su poznate kao gradovi dobrog provoda. Sto dokazuje i činjenica da su godinama unazad ovi aranžmani  najtraženiji novogodišnji aranžmani među mladjoj populaciji.
 • Ako se odlučite za ovaj aranžman, Nova godina 2022. će definitivno biti ona koju ćete dugo prepričavati prijateljima, kao jednu od najluđih ikada… Ali tek nakon što vas mamurluk popusti. Ni drugi aranžmani za Novu godinu koje smo pripremili za vas nisu ništa manje atraktivni, potrebno je samo da izaberete onaj po svom ukusu i spakujete kofere!
 • Da ne bude zabune – Nova godina za mlade, u našoj režiji, može biti jednako atraktivna i starijima!
 • Proverite i rezervišite neko od naših Novogodišnjih putovanja i aranžmana 2022
1 dan
BEOGRAD-NIŠ

Okupljanje putnika u večernjim časovima kod Tempa u Nišu. Polazak autobusa iz Niša oko 22:00 časova! Noćna vožnja preko Srbije i Makedonije sa usputnim pauzama radi odmora, osveženja i regulisanja carinskih i graničnih formalnosti…

2 dan
SOLUN

Dolazak u Solun u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom i smeštanje u hotel. Pripremite se za šetačku turu: Ladadika, Gradska luka, Bela kula, Makedonsko Pozorište, Sajmište, Rotonda, Galerijusov slavoluk, Egnatia… nakon info ture, vreme je za prvu dnevnu žurku zagrevanja i upoznavanja! Povratak u smeštaj i spremanje za proslavu Nove GodineOrganizovan fakultativni doček Nove Godine u jednom od najpoznatijih klubova. Noćenje.

3 dan
METEORI-NOVA GODINA

Započnite novu godinu uz fakultativni Afterparty na brodu – uživajte uz muziku naših dj-eva dok krstarite morem. Nakon krstarenja provod nastavljamo na dnevnoj žurci. Novogodišnji fakultativni šoping u tržnom centru Cosmos je pravi izbor za ovaj dan. Kratak predah i u večernjim časovima smo pripremili fakultativnu reprizu novogodišnje večeri u obližnjem klubu. Noćenje.

4 dan
REPRIZA NOVE GODINE

Fakultativni obilazak manastira Meteori – osmog starog svetskog čuda. Put vodi preko Kalambake, kraće zadrzavanje u Kalambaki. Panoramsko razgledanje svih šest manastira i poseta manastiru Preobraženje.. Nakon povratka spremili smo dnevnu žurku – nema stajanja dok traje party putovanje! Vraćamo se u smeštaj, kratak predah i nastavlja se Goodbye Party u obližnjem klubu! Noćenje.

5 dan
SOLUN-NIŠ-BEOGRAD

Napuštanje smeštaja i slobodno vreme za šetnju pored mora. Odlična prilika za fakultativni odlazak srpskog-vojničkog groblja Zejtinlik. U popodnevnim satima polazak za Srbiju.

6 dan
BEOGRAD

Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim satima (vreme dolaska zavisi od dužine čekanja na graničnom prelazu, na šta organizator ne može da utiče).

Autobuski prevoz
OVA PONUDA NIJE AKUTELNA
POGLEDAJTE SVE AKTUELNE PONUDE ZA DOCEK NOVE GODINE ZA MLADE 2023 OVDE
LEGENDA : NA - najam, ND - nocenje sa doruckom, PP - polupansion, PA - punpansion, ALL INCLUSIVE - sve ukljuceno
 • BUDGET program putovanja (NO NAME, FORTUNA…) – Smeštaj putnika u sobe, apartmane ili hotele je po izboru organizatora putovanja ili lokalnog partnera. Prihvatanjem programa i potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik ne može uticati na izbor smeštaja i lokaciju. Raspored putnika po sobama je otovorenog tipa i napraviće se prilikom dolaska u hotel, u zavisnosti od broja raspoloživih struktura soba.
 • Primer hotela: Hotel ROTONDA 3*. Nalazi se u centru Soluna, u blizini železničke stanice i na 10 minuta hoda od centralne ulice Egnatia. Ukupno 79 Standard Rooms  (~20 m2). Sve sobe poseduju: klimu, grejanje, televizor, frižider, tuš, fen za kosu, sef, WiFi, balkon. Standard Room – francuski ležaj ili dva odvojena kreveta. Tip pomoćnog ležaja – kauč.
 • Tri noćenja sa uslugom iz cenovnika u izabranom hotelu/hostelu iz ponude
 • Prevoz na relacijama prema programu turističkim autobusima
 • Usluge pratioca grupe za sve vreme aranžmana
 • Organizacioni i drugi troškovi agencije
 • Gradsku taksu 1.5eur po sobi po danu
 • Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje. Osiguranje se preporučuje za ulazak u inostrane zemlje, putnici sami snose odgovornost ako ne uzmu putno osiguranje ili na osnovu procene graničnih vlasti budu sprečeni da uđu na teritoriju istih
 • Fakultativne izlete (obilazak Soluna pešačka tura – Obilazak Meteora – Fakultativne žurke u Solunu – Obilazak Zejtenlika)
 • Individualne troškove putnika
 • Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.
 • Prilikom prijave agentima prodaje potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na konktetno putovanje. Putnik je u obavezi da  proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta i broj slobodnih stranica u pasošu neophodnih za putovanje.
 • Putnik ima obavezu da se informiše koliko je neophodno važenje pasoša prilikom ulazka i povratka iz države koja je predmet putovanja.
 • Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja  programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
 • Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putnik nije preuzeo sve mere i ispoštovao proceduru za putovanje tokom pandemije ili mu nije odobren ulazak u zemlju usled pozitivnog testa na granici nasumičnim testiranjem.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja i ugovor koji putnik potpisuje sa agencijom.
 • Putnik je dužan da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je zabranjeno pušenje.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta. U skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste. Uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre početka putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta…), te na svoju sopstvenu odgovornost ostavlja sve stvari u autobusu bilo da su prisutni vozači i pratilac grupe ili ne. Agencija ne garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari.
 • Agencija nije odgovorna za eventualna oštećenja prtljaga prilikom transporta.
 • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate putovanje do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste agenciju na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka plaćanja, biće tretirani kao da su odustali od putovanja.
 • Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja ne odgovara gubitak istih! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori i zalbe vezani za kradje i nepredvidjene okolnosti.
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Bezbednost lica i putnika kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom.  Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja, GO2 Licenca A OTP 60/2021.

POŠALJITE UPIT

Slanjem ove forme saljete upit za:
SOLUN Nova godina 2023


  Izdvajamo iz ponude