DRAČ – SKADAR

Cena u pripremi
Pogledaj video
Autobuski prevoz
Polazak: Niš
Broj noćenja: 3
Usluga: ND
 • Južnoevropska država koja je smeštena na Balkanskom poluostrvu.
 • U ovoj maloj mediteranskoj zemlji, netaknuta pariroda i kulturne misterije zajedno stvaraju jedinstven osećaj.
 • Od snegom prekrivenih planina zimi do polja maka u proleće krajolik Albanije se stalno menja, s godišnjim dobima, nudeći posetiocima priliku da uživaju utoplim letnjim odmorima na plaži kao i aktivnom odmoru u prirodi.
 • Na njihovom primorju postoji mnogo čistih, netaknutih plaža, spektakularnih planina, živopisnih dolina reka i mnoga druga prirodna iznenađenja za posetioce.

 

1. dan
BEOGRAD-NIŠ

Transfer grupe iz Beograda, do Niša. Okupljenje grupe u 22.30h, parking Lukoil pumpe, polazak iz Niša u 23:00h. Putovanje preko Prokuplja, prelazak administrativne granice, vožnja uz pauze po potrebi….

2. dan
SKADAR - DRAČ

…..jutarnji dolazak u Skadar,  prvu prestonicu rane srednjevekovne srpske države od 490. do 1171.god. Po dolasku panoramski razgled grada i potom obilazak drevne Tvrđave i ostatke crkve Sv.Stefana. Mogućnost obilaska muzeja. Slobodno vreme za individulana razgledanja i šoping. Na putu, prema Draču nalaze se ostaci drevnog manastira Sv.Srđa i Vakha gde su sahranjeni srpski kraljevi Mihajlo, Bodin, Vladimir, Dobroslav, Gradimir i Draginja. Dolazak u Drač, smeštaj u hotel i odmor. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

3. dan
DRAČ - TIRANA - KROJA - DRAČ

Doručak. Slobodno vreme ili fakultataivni izlet za Tiranu i Kroju. Dolazak u Tiranu, panoramski obilazak vožnjom bulevarima, obilazak najznačajnijih delova prestonice, spolja, sa vodičem: Trg Skenderbeg, Opera, Nacionalni muzej, Palata kulture, Saborni Hram Vaskrsenja Hristovog u centru grada…pauza za osveženje i kupovinu. Slobodno vreme ili fakultataivni odlazak u Kroju, odakle je veliki junak Đurađ (Skenderbeg) odolevao napadima Turaka , koju su osvojili tek 30 godina nakon njegove smrti. Obilazak muzeja u Tvrđavi i slobodno vreme za kupovinu i predah, u starom delu varoši. Povratak u večernjim časovima.  Večera.Noćenje.

4. dan
DRAČ - BERAT - FJER – APOLONIJA –MAN.ARDENICA- DRAČ

Doručak. Slobodno vreme ili fakultataivni izlet za Berat i Fjer. Vožnja do grada, koga još nazivaju – grad sa hiljadu prozora. Šetnja gradom, uskim ulicama, sa vodičem, uz mogućnost posete Tvrđavi, pešice. Slobodno vreme za individualni obilauzak, osveženje, ručak, u gradu koji je čuven još i po dobrim vinima. Nastavak puta do ostataka drevne Apolonije gde je prvi rimski imperator Avgust studirao filozofiju, i potom poseta manastiru Sv.Marije iz 13.veka u kome su izloženi artefakti antičke Apolonije. Zatim prolazak kroz Fjer, kroz koga je prošla srpska vojska na svom putu ka luci Valoni, odakle je isplovila ka Krfu, a u kome i danas živi mala zajednica srba. Odlazak u obližnji manastir Ardenicu iz 10.veka, u kome su se 1451. venčali Skenderbeg i Andronika, i gde je i krunisan Skenderbeg. Povratak u hotel u večernjim satima. Večera. Noćenje.

5. dan
DRAČ - NIŠ - BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativnz izlet u Drač, obilazak Rimskog foruma i kupatila, Gradski Trg, Amfiteatar, venecijanska kula, crkva Sv.ap.Pavla… mogućnost posete Arheološkom muzeju, lepo uređeno šetalište kraj obale Jadrana. Pauza za ručak. Polazak za Srbiju, u popodnevnim satima. Vožnja preko Kosova i Metohije, uz pauze po potrebi. Dolazak u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

Autobuski prevoz
Termin putovanja Hotel Promo cena
u pripremi ★★★ / ★★★★
 • Fakultativni izleti
 • fakultativni izlet za Tiranu 15€ i izlet za Kroju 10€,
 • fakultataivni  izlet za Berat i Fjer, 25€,
 •  fakultativni izlet za Drač, 5€,
 • ili  paket svih izleta 50€.
LEGENDA : NA - najam, ND - nocenje sa doruckom, PP - polupansion, PA - punpansion, ALL INCLUSIVE - sve ukljuceno
 • Planiran hotel za smeštaj grupe je hotel Albanian Star ili sličan,
 • Ime hotela biće poznato najkasnije 5 dana pre polaska.
 • Hoteli su sa minimum 3*+ ili 4*, sa koji agencija saradjuje
 • Svi hoteli su dobro povezani gradskim prevozom do centra, na plaži ili do 100m od plaže,
 • Smeštaj je u 1/2 sobama ili 1/2 sa pomoćnim/dodatnim krevetom, doručak na bazi švedskog stola,
 • Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u  okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • organizovan autobuski prevoz Niš-Drač-Niš,
 • smeštaj u hotelu sa min. 3* ili 4*, sa 3 polupansiona ,
 • organizaciju puta u pratnji stručnog vodiča
 • obilaske prema programu
 • boravišnu taksu (plaća se u agenciji uz aranžman), ukupno 3€ po osobi (plaćaju svi iznad 3 godine starosti),
 • ulaznice za galerije, muzeje, tvrđave koje se obilaze,
 • svi obroci van 3 hotelska polupansiona,
 • individualni troškovi putnika,
 • međunarodno putno zdravstvenio osiguranje
 • fakultativni izlet za Tiranu 15€ i izlet za Kroju 10€,
 • fakultataivni  izlet za Berat i Fjer, 25€,
 • fakultativni izlet za Drač, 5€,
 • ili  paket svih izleta 50€,
 •  doplate za polazak severnije od Niša, (zavisno od broja putnika)
 • posebno mesto u autobusu 15€, doplata za još jedno mesto u autobusu 30€.
 • Agencija ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelazak granice.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu , organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije…
 • Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
 • Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak...).
 • Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
 • Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
 • Uslov za realizaciju putovanja u Severnu Makedoniju je da putnik poseduje biometrijski pasoš ili važeću ličnu kartu. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
POŠALJITE UPIT

Slanjem ove forme saljete upit za:
DRAČ – SKADAR


  Izdvajamo iz ponude