Solun Hilandar

Cena u pripremi
Pogledaj video
Autobuski prevoz
Polazak: Niš
Broj noćenja: 2
Usluga: NA
 • SOLUN Aranžmani 
 • Solun je oduvek bio raskrsnica civilizacija, mesto gde se susreću Istok i Zapad, mešavina velikih kultura i religija.
 • Danas je to grad raskošne lepote i gostoprimljivih ljudi sa svetski poznatim kulturnim nasleđem.
 • Solunska pitoma mediteranska klima, prijatna šetališta uz more, nesvakidašnjim bogatstvom gastronomske ponude i zanimljivim dešavanjima tokom čitave godine.
1. dan
Polazak iz Novog Sada, Beograda, Čačka, Kruševca, Niša...

Polazak iz Beograda u 17h, vožnja do Niša, ukrcaj putnika ina parkingu T.C. Tempo u 21h, nastavak putovanja ka Grčkoj uz pauze…

2. dan
Solun - Uranopolis/Jerisos/Stavros

Dolazak u Solun, i jutarnjim satima. Liturgija u hramu Sv.mč.Dimitrija. Predah za doručak i okrepljenje. Odlazak do srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku. Nastavak razgleda znamenitosti i svetinja grada Soluna: Bela Kula, Galerijev slavoluk, Via Egnatia, crkva Sv.Sofija.  Pauza u centru grada oko trga Aristotetelis, za odmor, osveženje, kupovinu… Odlazak u Uranopolis ili Jerisos. Smeštaj u hotel ili apartmane vila. Mogućnost organizovanja večere u Uranopolisu ili Jerisosu. Noćenje.

3. dan
Hilandar

Preuzimanje dozvola za ulazak na Svetu Goru i kupovina brodskih karata. Predah do ukrcavanja na brod. U 9:45, poalzak broda iz Uranopolisa. Iskrcavanje u Jovanici i nastavak putovanja ka manastiru Hilandaru. Gostoprimnica i smeštaj u konake manastira,, kratka pauza za osveženje i okrepljenje u manatirskoj gostoprimnici. Posle kraćeg odmora obilazak manastirskog kompleksa, Sabornog hrama i svetinja: bunar Svetog Save, loza Svetog Simeona, kosturnica i Grobljanska crkva, knjižara manastira u kojoj se mogu kupiti Hilandarska izdanja knjiga, tamjan, ikone, sveće, vino i drugo. Prisustvo na večernjoj službi u okviru koje se iznose i celivaju svete mošti. Poklonjenje i celivanje čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice. Večera u trpezariji Sv. kralja Milutina. Noćenje.

4. dan
Hilandar- Niš- Beograd

U ranim jutarnjim satima bogosluženje sa bratstvom manastira Hilandara, a posle Liturgije zajednički ručak u trpezariji Sv. kralja Milutina. Pauza za odmor, okrepljenje, obilazak…..Oko podneva transfer do pristaništa, ukrcavanje na brod i plovidba do Uranopolisa. Poseta metohu manastira Hilandara, Kakovu. Polazak u kasnim popodnevnim časovima ka Srbiji. Vožnja preko graničnog prelaza Evzoni, Severne Makedonije, uz pauze po potrebi i graničnih formalnosti. Dolazak u Niš posle ponoći, dodatni transfer do Beograda,Novog Sada, Kruševca, Čačka…Kraj programa

Autobuski prevoz
Termin putovanja Hotel / Apartman Cena po osobi
u pripremi 169€
 • Napominjemo da je broj mesta za ulazak na Svetu Goru i boravak u Hilandaru ograničen na 9 putnika (samo muškog pola).
 •  Dozvole za ulazak na  Hilandar u iznosu od 25€ (plaća se direktno prilikom preuzimanja vize u Uranopolisu)
 • Samo muškarcima je dozvoljen ulazak na Svetu Goru gde se nalazi manastir Hilandar. Osobe ženskog pola, mogu putovati bez ulaska,uz mogućnost organizovanog krstarenja oko manastira, uz doplatu.
LEGENDA : NA - najam, ND - nocenje sa doruckom, PP - polupansion, PA - punpansion, ALL INCLUSIVE - sve ukljuceno
 • Smeštaj na Hilandaru je u višekrevetnim sobama, sa zajedničkim toaletom, u konaku manastira
 • Smeštaj u hotelu sa 3* ili apartmanima na bazi noćenja u Uranopolisu ili Jerisosu ili Stavrosu,
 • Organizator putovanja ne utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od nadležnih u manastiru
 • Obroci su organizovani u manastiru, večera prvog dana boravka, ručak drugog dana boravka,
 • Svi gosti su dužni da se pridržavaju pravila i kućnog reda, posebno aktuelnih mera zbog suzbijanja širenja pandemije
 • prevoz miniautobusom turističke klase sa polaskom iz Niša,
 • jedno noćenja u hotelu ili apartmanima u Uranopolisu, Jerisosu ili Stavrosu,
 • brodske karte na relaciji Uranopolis(Jerisos) – Jovanjica(Arsana Hilandara) – Uranopolis(Jerisos),
 • obezbeđen smeštaj jedno noćenje u manastirskom konaku na Hilandaru sa obrocima,
 • troškove rezervacija termina, priloge za manastir, i turistička organizacija puta,
 • usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja i pratioca grupe.
 • Napomena: Samo muškarcima je dozvoljen ulazak na Svetu Goru gde se nalazi manastir Hilandar. Osobe ženskog pola, mogu putovati bez ulaska , uz mogućnost organizovanog krstarenja oko manastira, uz doplatu.
 •  obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 • obroci van manastira Hilandara,
 • dozvole za ulazak na  Hilandar u iznosu od 25€ (plaća se direktno prilikom preuzimanja vize u Uranopolisu),
 • dodatni transfer iz Beograda, Čačka i drugih gradova do Niša (uz doplatu, zavisno od broja putnika).
 • dozvola za ulazak na  Hilandar u iznosu od 25€ (plaća se direktno prilikom preuzimanja vize u Uranopolisu).
 • Agencija ne snosi odgovornost i nije dužna upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Agencija ne može biti odgovorna u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku prelazak granice.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu , organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije…
 • Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
 • Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak...).
 • Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika.
 • Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
 • Uslov za realizaciju putovanja u Severnu Makedoniju je da putnik poseduje biometrijski pasoš ili važeću ličnu kartu. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
POŠALJITE UPIT

Slanjem ove forme saljete upit za:
Solun Hilandar


  Izdvajamo iz ponude